Ekokompassi Sertifikaatti

Ekokompassi kriteerit:

 1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.
 2. Organisaatiolla on nimetty ympäristövastaava, joka on kouluttautunut tehtäväänsä.
 3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
 4. Organisaatiolla on ympäristöpolitiikka, jossa organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
 5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
 6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.
 7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
 8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
 9. Organisaatio laatii ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein.
  Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle alla olevista osa-alueista ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin. Tapahtumissa tavoitteet asetetaan kaikkiin osa-alueisiin.
  a. Jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu
  b. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia
  c. Vastuulliset hankinnat
  d. Materiaalitehokkuus
  e. Logistiikka ja liikkuminen
  f. Viestintä ja vaikuttaminen
  g. Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen
  h. Muu osa-alue
 10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Ekokompassissa mukana

Ekokompassin ovat ottaneet käyttöönsä Kallio-Kuninkala – Sibelius-Akatemin kurssikeskus, Kirkkonummen vuokra-asunnot Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä – Gradia-ravintolat, Kouvolan vuokra-asunnot Oy, Mikkelin toimintakeskus, Suomen automaalit Oy, Salla Ski resort, Kaunisharju Oy, Kaunialan Sairaala, Suomen elokuvasäätiö ja Mailhouse Oy.

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki jakoi Ekokompassi-sertifikaatit 2.10.2019

Helsingin kaupungintalolla 16 yritystä, tapahtumaa ja organisaatiota vastaanotti Ekokompassi-sertifikaatin osoituksena ansiokkaasta ympäristötyöstään.

Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki avasi tilaisuuden korostamalla, että ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tarvitaan kaikenkokoisia tekoja kaikenkokoisilta toimijoilta. Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

”Sertifikaatin saaminen tänään on kuitenkin vasta lähtölaukaus ympäristötyöllemme. Ympäristövaikutusten hillitseminen vaatii kokonaisvaltaista tarkastelua ja avoimuutta myös uudenlaiselle ajattelulle”, muistutti Varustelekan toimitusjohtaja Jari Laine.

”Ekokompassin myötä ympäristötyömme ulottuu alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien kautta paljon omaa toimintaamme laajemmalle”, kertoi tilaisuudessa niin ikään sertifikaatin vastaanottanut talousjohtaja Petter Meyer Suomen Urheiluhierontakeskuksesta.

Ekokompassi-sertifikaatin vastaanottivat ensimmäistä kertaa:
Fullsteam Agency Oy, Helsingin seudun liikenteen (HSL) tapahtumatuotanto, JK-Kitchen Oy, Painotalo Trinket Oy, Suomen Urheiluhierontakeskus, Varusteleka Oy

Ekokompassi-sertifikaatin uusivat:
Flow Festival, Green Building Partners Oy, Helsingin kaupunginkirjasto, Kinaporin seniorikeskus, Korkeasaari Zoo, Maailma kylässä -festivaali, Niini & Co Oy, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Slush, Urheiluhallit Oy

Helsingin kaupunki onnittelee kaikkia sertifikaatin saajia ja toivottaa menestystä ympäristötyöhön!

Maukkaat lounaat ja
sujuvat kokouspalvelut

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää