Yritys

Ekologiset arvot, herkullinen lounas - JK Kitchen

JK Kitchen on ekokompassi sertifioitu lounasravintola lue lisää täältä

JK Kitchen tuottaa ravintolapalveluita lounasasiakkaille.

JK Kitchenin toiminnassa tärkeitä ympäristönäkökohtia ovat jätteiden synty ja lajittelu, energian kulutus ruuan säilytyksessä ja valmistuksessa, veden kulutus sekä raaka-aineiden oikea käyttö.

  • JK Kitchen pyrkii toiminnassaan minimoimaan kuljetusten määrän yhteistyössä logistiikkayhtiöiden kanssa.

  • Lounasruokailun yhteydessä kiinnitetään huomiota valmistus, varastointi ja tarjoiluhävikin vähentämiseen oikean ruuan valmistusmäärän avulla.

  • Työntekijät ohjeistetaan kemikaalien turvalliseen ja oikeaan käyttöön.

  • Asiakkaille viestitään ympäristöasioista ruokailun yhteydessä ravintolassa.

Olemme mukana hävikkiviikolla 2022

JK Kitchen osallistuu viidennen kerran hävikkiviikkoon 12-18.9.2022. Tule sinäkin mukaan! Tehdään yhdessä parempia valintoja arjessa ja vähennetään ruokahävikkiä kunnianhimolla.

Maukkaat lounaat ja
sujuvat kokouspalvelut